Naprawy Projektorów, Artykuły, FAQ.

Reset licznika lampy w projektorach Toshiba.

Wiele modeli projektorów Toshiba nie posiada możliwości zresetowania licznika lampy za pomocą zwykłego menu. Aby zresetować licznik lampy w projektorze należy wyłączyć projektor i odłączyć kabel zasilający od projektora. Następnie trzymając jednocześnie "ON/STANDBY', "MENU" oraz "INPUT" podłączyć kabel zasilający. Licznik lampy powinien zresetować się automatycznie. Należy sprawdzić w menu projektora czy licznik lampy faktycznie wskazuje "0H". Jeżeli okaże się, że licznik nie został zresetowany nalezy powtórzyć czynność ponownie przytrzymując dłużej wcisnięte przyciski podczas podłączania zasilania, następnie uruchomić ponownie projektor.

08-11-2012 powrót